Endringsarbeid med fokus på økt læring hos studenter og lærer

Læring fra et endringsarbeid – Erfaringer fra omlegging til litteraturstudier på høyere utdanning Når vi gjennomfører endringer i utdanning er det viktig å se hvordan endringene fungerer, men også hvilken læring som fremkommer gjennom endringsprosessen. Prosjektet er relevant for DUoID, gjennom beskrivelsen av hvordan evaluering av tiltak er gjennomført, inkludert læring fra prosessen med endringsarbeidet.… Fortsett å lese Endringsarbeid med fokus på økt læring hos studenter og lærer

Samskaping – en viktig del i DUoID

DUoID bygger på felles læring og at tiltak tas frem gjennom dialog, testes og evalueres for at gjøre utdanningen bedre. Samskaping i prosjektet skjer gjennom dialog med interessenter, studenter, lærere og forskere både mer formelt i referansegrupper, men også i uformelle møter, mail og samtaler. Samskaping i prosjektet startet allerede i planleggingsfasen, og er under… Fortsett å lese Samskaping – en viktig del i DUoID

Co-production in digital courses – Tips from Daniel Masterson

There are many ways to teach online, but co-producing course content, learning journeys and student activities are less common. However, the international course, “Co-production in health and welfare” is an example of how this could be done with flipped class-rom approach. Therefore, we have invited the course developer and course leader Daniel Masterson, to present his… Fortsett å lese Co-production in digital courses – Tips from Daniel Masterson

Er du blandet, hybrid, fleksibel eller rett og slett omvendt? På safari i begrepsjungelen

Uttrykkene er mange, og det er vanskelig å samles om entydige, for ikke å si presise definisjoner. Denne bloggposten gjør heller ikke krav på noe slikt, men er mer en refleksjon rundt hvordan vi kan tenke tilpasning og valgfrihet for studentene. Fleksibilitet for å gjøre utdanning mer tilgjengelig har både en kvalitativ og en kvantitativ… Fortsett å lese Er du blandet, hybrid, fleksibel eller rett og slett omvendt? På safari i begrepsjungelen

Test: ny workshop i forskningsetikk

I undervisningen om forskningsetikk i emnet Vitenskapsteori, forskningsmetode og forskningsetikk har fokus vært på hva er det lov å gjøre i forskning basert på norsk lovverk. Det har også vært søkelys på GDPR med datalagring og hvordan sikre at data blir handtert korrekt. Forståelsen av hva forskningsetikk er vår forståelse grunner seg på omfatter bl.a.… Fortsett å lese Test: ny workshop i forskningsetikk

DUoID Protocol Paper publisert!

DUoID har vi følgeforskning på prosjektet for at lære mere om hvordan prosjektoppsettet fungerer. I planlegging av et prosjekt er der mange perspektiver som blir tenkt på, men deretter kommer virkeligheten. Når prosjekter gjennomføres skjer det forendringer ettersom det hele tiden skjer utvikling i og utenfor prosjektet som påvirker prosjektet. Gjennom at publisere et protocol… Fortsett å lese DUoID Protocol Paper publisert!

Møt en forsker – et interaktivt digitalt læringsmøte om forskningsmetoder

Liberating Structures https://www.liberatingstructures.com/  har tips om flere ulike måter å jobbe på som kan brukes til å engasjere og inkludere deltakere for å oppnå bedre resultater og nye ideer sammen. En av arbeidsmetodene er «Celebrity Interview» som har som mål å gi en gruppe informasjon om hvordan den inviterte eksperten møter en utfordring i sitt… Fortsett å lese Møt en forsker – et interaktivt digitalt læringsmøte om forskningsmetoder

Hybridundervisning som en del i livslang læring? – Test av nytt arbeidssett

DUoID ser på ulike muligheter for digital undervisning. Hybridundervisning er et alternativ som kan diskuteres når en ser på muligheter i digital kontra fysisk undervisning. Det er lett at tenke at hybridundervisning kun er når en fysisk undervisning samtidig muliggjør at studenter deltaker på nett. Men hybrid undervisning kan være mye mer enn så! Hybrid… Fortsett å lese Hybridundervisning som en del i livslang læring? – Test av nytt arbeidssett

Universell utforming for læring i høyere utdanning – hvordan komme videre?

Eksisterende og fremtidige nettløsninger rettet mot studenter skal være universelt utformet. Kravene i Likestillings- og diskrimineringsloven er klare (Likestillings- og diskrimineringsloven, 2021). Kravene ble endret fra første versjon, til nåværende versjon gjeldende fra 1. januar 2021, da det ikke var tilstrekkelig bindende forpliktelser i universitets- og høyskolenes egne lovverk når det gjelder utforming av IKT… Fortsett å lese Universell utforming for læring i høyere utdanning – hvordan komme videre?

Hva er interkulturell didaktikk?

Kort sagt handler det om pedagogiske refleksjoner som fremmer gode kunnskaper og verdirefleksjon i, om og for interkulturell praksis. En viktig verdi i så måte er inkludering. Hvordan fremme inkludering for mennesker som har ulik kulturell bakgrunn, hvordan sikre at deres erfaringer og stemme blir tatt med i praksis? Inkluderingsbegrepet blir ofte fremmet for personer… Fortsett å lese Hva er interkulturell didaktikk?