Hybridundervisning som en del i livslang læring? – Test av nytt arbeidssett

DUoID ser på ulike muligheter for digital undervisning. Hybridundervisning er et alternativ som kan diskuteres når en ser på muligheter i digital kontra fysisk undervisning. Det er lett at tenke at hybridundervisning kun er når en fysisk undervisning samtidig muliggjør at studenter deltaker på nett. Men hybrid undervisning kan være mye mer enn så!

Hybrid undervisning kan fremme livslang læring, men det kreves didaktisk nytenking. Hybrid står for en blanding av to ting, og det finnes mer undervisningskombinasjoner enn fysisk og digital undervisning som kan blandes for at gjøre undervisning bedre og fremme livslang læring.

I DUoID planlegges en test av hybrid undervisning i praktisk kvantitativ vitenskapelig metode, der det hybride er at studenten har et valg mellom at gjennomføre undervisningen synkront digitalt eller asynkront digitalt.  I testet kommer studentene at få en praktisk statistikk oppgave som de skal løse. All informasjon om oppgaven kommer at finnes tilgjengelig på den digitale læringsplattformen når emnet starter. Studenten kan velge at gjennomføre oppgaven når det passer for studenten. Samtidig kan studenter som opplever oppgaven som vanskelig eller heller arbeider med tettere støtte gjennomføre oppgaven på digital samling sammen med lærer. Det går også for studentene at prøve selv før de velger at være med på den synkrone digitale samlingen.

Det er mange studenter som forteller at kvantitativ metode oppleves som krevende at lære seg og derfor er det ekstra viktig at prøve tiltak som kan fremme læring på det området. Tanken er at den hybride undervisningen skal gi studentene mulighet at gjennomføre læringsmomentet på et sett som passer dem og at de gjennom deres aktive valg fremmer at finne en læringsmodell som langsiktig er anvendbar for dem. Før det hybride læringsoppsettet testes med studenter, har andre universitetslærer fått prøve den asynkrone oppgaven. Testet gav positive tilbakemeldinger og det skal bli spennende at se hvilke valg studentene gjør – asynkront eller synkront?

Det skal også bli spennende at drøfte det hybride oppsettet med referansegruppene i DUoID, ettersom hybride læringsmiljøer har som mål å skape en produktiv blanding mellom formell læring, profesjonell praksis og samfunnsengasjement for å skape og prosesser som åpner for livslæring på ulike måter.

Les gjerne mer om teorier om hybrid læring her:

Nørgård, R. T. (2021). Theorising hybrid lifelong learning. British Journal of Educational Technology, 52, 1709–1723.

Av: Kristina Areskoug Josefsson, VID Vitenskapelige Høgskole

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *