Digital, universell og interkulturell didaktikk

Digital undervisning

Digital undervisning angår alle pedagogiske praksiser som ønsker å formidle innhold på hensiktsmessig måte ved hjelp ulike digitale verktøy.

Universell utforming

En utdanning utformet på en slik måte at den kan brukes av alle mennesker i så stor utstrekning som mulig, uten behov for spesiell tilpassing.

Interkulturell didaktikk

Å undervise i en kompleks flerkulturell kontekst.  Målet er å skape en felles forståelse mellom mennesker med forskjellig bakgrunn.

Et samarbeidsprosjekt mellom

Senter for læring i profesjonsutdanning og praksis (SLIPP), Fleksibel Utdanning Norge (FUN), Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester (USHT) Stavanger Kommune.

Referansepersoner fra Institutt for Atferdsvitenskap Oslo Metropolitan University og Jönköping Academy for Health and Welfare, Jönköping University i Sverige deltar også.

Forskningsprosjektet er finansiert av DIKU