Kunstig Intelligens gir muligheter for universell utforming av undervisnings- og læringsaktiviteter 

Som leder av VIDs ressursgruppe for kunstig intelligens (KI) og prosjektdeltaker i DuoID har jeg fulgt universitets- og høgskolesektorens tilnærming til KI. Jeg opplever at vi nå, et år etter lanseringen av ChatGPT, har gått i fra en fryktfull tilnærming, hvor vi trodde at våre undervisnings- og ikke minst vurderingsformer ville slutte å fungere, til en mer åpen tilnærming hvor vi som institusjon ser muligheter og ansvar for å oppmuntre og veilede våre studenter i bruken av KI.  

Gjennom tjenester levert av Universitetet i Oslo kan vi nå tilby våre studenter og ansatte en personverntrygg samtalerobot, hvor våre instrukser (prompts) og svar lagres på en server i Norge. Vår aktivitet deles ikke og bidrar heller ikke til å «trene» roboten. Dette har gjort teknologien mer egnet for bruk i både undervisnings- og læringsaktiviteter. 

I VIDs ressursgruppe har de vitenskapelige ansatte blitt spesielt utfordret på å prøve ut kunstig intelligens i undervisnings og læringsaktiviteter, og vi har bedt dem dele sine erfaringer åpent i en blogg. I samarbeid med studenter har vi på den måten fått prøve ut muligheter og utfordringer med KI-verktøy som ChatGPT og Bard. Høgskolelektor og sykepleier Anja Taugl ved VIDs campus i Bergen, gjennomførte sitt prosjekt sammen med en gruppe studenter med lese- og skrivevansker. De undersøkte hvordan KI kunne hjelpe dem i å løse et arbeidskrav uten å bryte med VIDs reglement for fusk. Kunstig intelligens blir da en ressurs som utjevner forskjeller mellom studenter, og som bidrar til at utdanning blir mer universelt tilrettelagt. 

I våre undervisningsaktiviteter om KI løfter vi frem flere universelt utjevnende undervisnings- og læringsaktiviteter. Aktiviteter og muligheter som gjør at vi kan inkludere flest mulig, medregnet studenter med lese- og skrivevansker og studenter med andre kulturelle bakgrunner enn majoriteten, i ordinære undervisnings- og læringssituasjoner. 

KI kan for eksempel brukes til å:  

  • forklare komplekse begreper og lage sammendrag av lange tekster. Dette kan være nyttig for å forstå vanskelige konsepter eller for å få oversikt over et stort emne. 
  • kritisere tekst og argumenter. Dette kan være nyttig for å forbedre egen skrivestil eller for å få tilbakemelding på et arbeid. 
  • sette i gang skriveprosesser og gi deg ideer om et tema. Dette kan være nyttig for å komme over skrivesperrer eller gi inspirasjon til å skrive. 
  • forbedre tekst. Dette kan gjøres ved å korrigere grammatikk og skrivefeil, eller ved å forbedre flyten og klarheten i teksten. 

Men det er fremdeles viktig at vi er kritisk reflekterende både til våre instrukser til og svar fra KI. Dersom vi ikke er bevisst på hvilke instrukser vi gir, kan vi både få feil svar og svar som undergraver egen besvarelse. For det er fremdeles regnet som fusk å levere besvarelser hvor innholdet er generert av en skriverobot og presentert som din egen. Ved feil instrukser eller ukritisk bruk av svar fra KI kan du også risikere og levere en besvarelse som er basert på falske eller uriktige data, eller observasjoner eller fakta som er oppdiktet og framstilt som sanne.  

Anja Taugls bruk av KI sammen med studenter med lese- og skrivevansker ga nyttige erfaringer både for oss som undervisningsinstitusjon og for sykepleiestudentene selv.  Som utdanningsinstitusjon må vi kontinuerlig vurdere om kunstig intelligens medfører at vi må endre måten vi underviser og vurderer våre studenter på. Studentene, på sin side, må vurdere om KI gir dem bedre læring og økt kompetanse. Så langt ser det ut til at kunstig intelligens kan være ett godt verktøy, men at det ikke er en fasit eller garantert snarvei til bedre læring. Dersom vi er kritisk reflekterende vil vi gjennom praktiske erfaringer med KI sannsynligvis se langt flere muligheter enn begrensninger for våre undervisnings- og læringssituasjoner. Slik skal vi fortsatt gjennom våre studieprogram utdanne kunnskapsrike, reflekterte og modige profesjonsutøvere. 

ved Arne Morten Rosnes, e-læringsrådgiver
Seksjon for læringsstøtte og digital utvikling

Lenke:

https://www.vid.no/e-laering/kunstig-intelligens-i-undervisning-og-vurdering/hvordan-kan-ki-brukes-i-undervisnings-og-laeringsaktiviteter/

https://www.vid.no/e-laering/kunstig-intelligens-i-undervisning-og-vurdering/laeringsblogg/

https://khrono.no/lanserer-chatgpt-tjeneste-for-studenter-og-ansatte/810831

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *