DUoID en selvmotsigelse?

Av Kari Olstad, Fleksibel utdanning Norge De digitale verktøyene gir oss mange muligheter til å tilpasse undervisningen, og gjøre den mer fleksibel og tilgjengelig for noen. For eksempel dem som trenger å følge undervisningen fra eget hjem, eller som trenger fleksibilitet i studietidspunkt. I denne bloggen har det vært skrevet om hvordan kunstig intelligens kan… Fortsett å lese DUoID en selvmotsigelse?

Kunstig Intelligens gir muligheter for universell utforming av undervisnings- og læringsaktiviteter 

Som leder av VIDs ressursgruppe for kunstig intelligens (KI) og prosjektdeltaker i DuoID har jeg fulgt universitets- og høgskolesektorens tilnærming til KI. Jeg opplever at vi nå, et år etter lanseringen av ChatGPT, har gått i fra en fryktfull tilnærming, hvor vi trodde at våre undervisnings- og ikke minst vurderingsformer ville slutte å fungere, til… Fortsett å lese Kunstig Intelligens gir muligheter for universell utforming av undervisnings- og læringsaktiviteter 

Kvalitet og tilgjengelighet for framtidas behov

I høst har flere konferanser og webinar belyst temaer rundt fleksibilitet og kvalitet i høyere utdanning. Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HKDir) holdt i slutten av september sin første nasjonale konferanse, med tittelen «Kvalitet og tilgjengelighet for framtidas behov». De ville snakke med sektoren om stoda i høyere utdanning, om hvordan løse samfunnsutfordringer, og… Fortsett å lese Kvalitet og tilgjengelighet for framtidas behov

Interkulturelt perspektiv på vitenskapsfilosofien

av Kerenina K. Dansholm, Institutt for helse/KURV (kultur og religion), VID vitenskapelige høgskole I mars 2023 fikk jeg muligheten til å delta på en samarbeidstur til Midtøsten i regi av universitetet. Jeg skulle holde en gjesteforelesning om vitenskapsteori og hadde forberedt meg ved å bruke PowerPoint-slides fra en annen professors forelesning om historien bak vitenskapsteorien.… Fortsett å lese Interkulturelt perspektiv på vitenskapsfilosofien

Gratulerer med dagen til alle kvinner!

Denne uken feiret vi den årlige internasjonale kvinnedagen. Kvinner verden over må hver dag stå opp for sine (i våre øyne) selvsagte rettigheter. 8. mars er den viktigste dagen i året for å feire kvinners sosiale, økonomiske, kulturelle og politiske prestasjoner, øke bevisstheten om kvinners rolle, og fremme likestilling mellom kjønnene (FN-sambandet, 2020). Arbeidet for… Fortsett å lese Gratulerer med dagen til alle kvinner!

Forskningsbasert utdanning i bachelorprogram i ergoterapi og fysioterapi – anbefalinger basert på en nylig gjennomført scoping review.

Her formidles funn fra en studie/scoping review gjort ved ulike bachelorprogram. Denne kunnskapen kan samtidig tenkes å være aktuell også ved masterprogram. Blant annet har masterprogrammene medborgerskap og samhandling og MIKA (master i interkulturelt arbeid) gjennom DUoID-prosjektet prøvd ut Journal Clubs for å oppøve forståelse og forskningsferdigheter hos studentene, noe som har gitt gode resultat… Fortsett å lese Forskningsbasert utdanning i bachelorprogram i ergoterapi og fysioterapi – anbefalinger basert på en nylig gjennomført scoping review.