Didaktikk og didaktiske samtaler

DUoID er et prosjekt om didaktikk i høgre utdanning, et emne som gjerne skulle diskuteres mere mellom kollegaer i på universitet og høgskoler. Dette mener i hvert fall redaktørene før boken «Didaktisk dialog i högre utbildning», der kollegiale samtal om didaktikk er fokus (Levinsson et al., 2021).

I didaktikken er spørsmål om undervisningens tre viktigste deler (lærer, student og innhold) sentrale, men og relasjoner mellom dem og hvordan de er knyttet til den samfunnskontekst som undervisningen er en del av.  Som lærer forventes livslang læring for å få inspirasjon, oppdatere tidligere kunnskaper og lære nye ting. Det gjelder også didaktikk ettersom det samfunnet vi som lærere underviser i endrer seg over tid.

Boken har en struktur som bygger på forfatternes overbevisning att undervisning blir bedre når lærere er i dialog med kollegaer om planlegging, oppsett og resultat av undervisningen.

I DUoID-prosjektet er det planlagt dialog mellom deltakere i referansegrupper, men og mellom involverte lærere, om hvordan didaktikken ser ut i de emner som er med i prosjektet. Dette gjør at boken er veldig interessant å reflektere videre ut ifra. Som alle lærere vet så er det sjelden perfekte løsninger på komplekse didaktiske problem. Det å reflektre sammen med kollegaer, i tillegg til individuelt, er dermed et verdifullt verktøy for utvikling.

For deg som vil lære mer om didaktiske samtaler og inspireres til didaktisk refleksjon, les gjerne boken:

Levinsson, M., Langelotz, L., & Löfstedet, M. (Eds.). (2021). Didaktisk dialog i högre utbildning (1 ed.). Studentlitteratur.

silhuetter av folk som snakker med fargerike snakkebobler

#didaktikk #pedagogikk #dialog

Av: Kristina Areskoug Josefsson, VID Vitenskapelige Høgskole

2 kommentarer

  1. Hei, takk for interessant lesetips! Samspillet mellom teknologiperspektivet og dialogiske forståelsesrammer kan trolig åpne for å nærme seg utviklingen av didaktikk i høyere utdanning, med et friskt blikk? I dette kan det ligge et produktivt utgangspunkt for fornyelse av didaktisk praksis i høyere utdanning som både holder fast ved kjerneverdier i tradisjonelle praksiser (f.eks. kritisk tenkning, analytisk vurdering, dybdelæring),
    og samtidig aktiverer de beste sidene ved den digitale teknologien (tilgjengelighet) ?

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *