Universell utforming for læring i høyere utdanning – hvordan komme videre?

Eksisterende og fremtidige nettløsninger rettet mot studenter skal være universelt utformet. Kravene i Likestillings- og diskrimineringsloven er klare (Likestillings- og diskrimineringsloven, 2021). Kravene ble endret fra første versjon, til nåværende versjon gjeldende fra 1. januar 2021, da det ikke var tilstrekkelig bindende forpliktelser i universitets- og høyskolenes egne lovverk når det gjelder utforming av IKT… Fortsett å lese Universell utforming for læring i høyere utdanning – hvordan komme videre?