Hva er interkulturell didaktikk?

Kort sagt handler det om pedagogiske refleksjoner som fremmer gode kunnskaper og verdirefleksjon i, om og for interkulturell praksis. En viktig verdi i så måte er inkludering. Hvordan fremme inkludering for mennesker som har ulik kulturell bakgrunn, hvordan sikre at deres erfaringer og stemme blir tatt med i praksis? Inkluderingsbegrepet blir ofte fremmet for personer… Fortsett å lese Hva er interkulturell didaktikk?

Fordi om en utdanning er digital, betyr ikke det at den er pedagogisk!

Det finns mange gevinster med digitale utdanninger, men det krever digital kompetanse hos både undervisere og studentene for å optimalisere mulighet å nå læringsutbyttene.  Digital didaktikk av stor betydning. Hvorfor er det digitale verktøyet valgt, hvilken kompetanse kreves for å bruke verktøyet, og hva er den pedagogiske grunnen til å arbeide med dette verktøyet? Det… Fortsett å lese Fordi om en utdanning er digital, betyr ikke det at den er pedagogisk!

Didaktikk og didaktiske samtaler

DUoID er et prosjekt om didaktikk i høgre utdanning, et emne som gjerne skulle diskuteres mere mellom kollegaer i på universitet og høgskoler. Dette mener i hvert fall redaktørene før boken «Didaktisk dialog i högre utbildning», der kollegiale samtal om didaktikk er fokus (Levinsson et al., 2021). I didaktikken er spørsmål om undervisningens tre viktigste… Fortsett å lese Didaktikk og didaktiske samtaler