DUoID Protocol Paper publisert!

DUoID har vi følgeforskning på prosjektet for at lære mere om hvordan prosjektoppsettet fungerer. I planlegging av et prosjekt er der mange perspektiver som blir tenkt på, men deretter kommer virkeligheten. Når prosjekter gjennomføres skjer det forendringer ettersom det hele tiden skjer utvikling i og utenfor prosjektet som påvirker prosjektet.

Gjennom at publisere et protocol paper på hva som er tenkt med prosjektet og forventet læring, så håper vi at kunne inspirere andre til at prøve liknende tiltak som vi gjør i DUoID. Vi håper også på att nå ut til andre interessenter og forskere for at få innspill og dialog om hva som kan gjøre DUoID bedre.

Når DUoID er ferdig er hensikten at prosjektet skal kunne gi viktig læring som kan være til nytte for kommende pedagogiske prosjekter som har som mål at forbedre digital, universell og interkulturell didaktikk – men det er ennå bedre om prosjektet også kan gi inspirasjon til utvikling og læring i feltet når prosjektet fortsatt er i gang!

Les gjerne protocol paper om DUoID:

 Areskoug Josefsson K, Haarr KH, Eriksen SS and Brossard Børhaug F (2022) Using Digital, Universal, and Intercultural Didactics to Improve Higher Education—A Project Protocol for a Norwegian Interactive and Collaborative Improvement Study Concerning Master’s Level Courses in “Theory of Science, Research Methods, and Research Ethics”. Front. Educ. 7:851783. doi: 10.3389/feduc.2022.851783Bilde på artikkelens forside

Av: Kristina Areskoug Josefsson, VID Vitenskapelige Høgskole

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *