Hva er interkulturell didaktikk?

Kort sagt handler det om pedagogiske refleksjoner som fremmer gode kunnskaper og verdirefleksjon i, om og for interkulturell praksis. En viktig verdi i så måte er inkludering. Hvordan fremme inkludering for mennesker som har ulik kulturell bakgrunn, hvordan sikre at deres erfaringer og stemme blir tatt med i praksis? Inkluderingsbegrepet blir ofte fremmet for personer med spesielle behov/i sårbare situasjoner. Dette er svært viktig, men inkludering i interkulturell didaktisk kontekst må også suppleres med en aktiv tenkning om integrering. Dette er fordi integrering synliggjør og motarbeider bestemte former for ekskludering bla. assimilering. Dermed må inkluderende interkulturelle didaktiske praksiser også være integrerende – enhver skal kunne delta konstruktivt til felles gode og fremme epistemisk rettferdighet for alle! Dette målet er viktig i enhver profesjonell praksis som åpner for reel anerkjennelse av individualitet og kulturelt mangfold!

Vil du lese mer om det, kan du se på: Brossard Børhaug, F. & Reindal, S. M. (2016). En drøfting av inkludering som allmennpedagogisk begrep i lys av interkulturell pedagogikk og spesialpedagogikk. I F. Brossard Børhaug & I. Helleve (red), Interkulturell pedagogikk som motkraft i en monokulturell praksis (pp. 131–148). Fagbokforlaget.

Ved masterprogrammet i Interkulturelt arbeid på VID Vitenskapelige høgskole er det flere masterstudenter som arbeider med integrerende inkludering i deres masteroppgave.

Innlegget er skrivet av professor Frédérique Brossard Børhaug, som er aktiv i DUoID prosjektet.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *