Fordi om en utdanning er digital, betyr ikke det at den er pedagogisk!

Det finns mange gevinster med digitale utdanninger, men det krever digital kompetanse hos både undervisere og studentene for å optimalisere mulighet å nå læringsutbyttene.  Digital didaktikk av stor betydning. Hvorfor er det digitale verktøyet valgt, hvilken kompetanse kreves for å bruke verktøyet, og hva er den pedagogiske grunnen til å arbeide med dette verktøyet?

Det kan være et pragmatisk valg, for eksempel at det verktøyet allerede er innlemmet i den læringsplattformen som anvendes på høgskolen. Det kan og være et valg grunnet på inspirasjon fra en kollegas erfaring med verktøyet, eller på inspirasjon fra en konferansepresentasjon. Uansett er det viktig å reflektere over digital didaktikk når undervisning er digital og å ha en god pedagogisk begrunnelse for hvorfor og hvordan det digitale verktøy anvendes.

En helt ny rapport fra NIFU (Korseberg, Svartefoss, Bergene, & Hovdhaugen, 2022) tar seg for tematikken pedagogisk bruk av digital teknologi i høyere utdanning. Rapporten viser både til overordnede gevinster og risikoer med bruk av digitale verktøy. Gevinster er mer studentaktiviserende undervisningsformer, pedagogisk utvikling særlig i praksisnære fag og økt tilgjengelighet i høyere utdanning. Risikofaktorer er teknologitrøtthet og begrenset pedagogisk dimensjon ved bruk av ulike digitale verktøy.

For å tilrettelegge og støttestudentaktiv læring kreves kunnskap om studentenes kompetanse og forståelse for det digitale verktøyets egenskaper. Lange dager online (spesielt om teknologien ikke fungerer), uklar kommunikasjon og mangel på støtte fra lærere er trøttende. Enn verre kan det oppleves om det også er uklart for studentene hva som er gevinsten med å bruke det digitale verktøy som er valg, hvilket kan føre til både digital utmattelse og synkende motivasjon hos studenter.

I DUoID arbeides det med å bevisstgjøre behovet for digital didaktikk og inspirere til refleksjon rundt det pedagogiske grunnlaget for valg av digitale verktøy i undervisning. Kanskje kan den nye rapporten fra NIFU egne seg til refleksjon over både egne og felles pedagogiske valg av digital teknologi i læring og undervisning?

Rapport:

Korseberg, L., Svartefoss, S. M., Bergene, A. C., & Hovdhaugen, E. (2022). Pedagogisk bruk av digital teknologi I høyere utdanning. (NIFU Rapport 2022:1).

Lenke til rapporten

Lenke til webinar om rapporten

Av: Kristina Areskoug Josefsson, VID Vitenskapelige Høgskole

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *