Test: ny workshop i forskningsetikk

I undervisningen om forskningsetikk i emnet Vitenskapsteori, forskningsmetode og forskningsetikk har fokus vært på hva er det lov å gjøre i forskning basert på norsk lovverk. Det har også vært søkelys på GDPR med datalagring og hvordan sikre at data blir handtert korrekt. Forståelsen av hva forskningsetikk er vår forståelse grunner seg på omfatter bl.a. et inkluderende og interkulturelt perspektiv.

Som en del i å utvikle nyt undervisningsmateriale med mer interkulturelt perspektiv i forskningsetikk, ble en ny workshop testet i samling i et masteroppgaveemne ved VID. Workshopen var basert på Guidance Note— Research on refugees, asylum seekers and migrants fra European Research Council, guidance-note-research-on-refugees-asylum-seekers-migrants_he_en.pdf (europa.eu)

Som en siste del i workshopen ble fikk studentene drøfte hva de tenkte om forskningsetikk knyttet til forskningsspørsmålet: «Hvordan handterer mødrer på flukt hverdagen?For meg som lærer var det tydelig at andre refleksjoner fra studentene kom frem tilnærmingen som ble valgt, enn når forskningsetikk har blitt drøftet i tidligere workshops i forskningsetikk.

Og hva tenkte studenter om sin læring fra workshopen?

  • Har lært at det er viktig med detaljerte etiske refleksjoner omkring alle former på forskning knyttet til sårbare grupper.
  • Aha – opplevelse med eksempel om mødre på flukt, vs. at på samme måte må man tenke om også andre grupper eller enkeltpersoner. Forforståelsen man tar med seg inn. Erfaringer man har med arbeid med sårbare grupper.
  • Har lært hvor viktig det er å reflekter rundt sårbare grupper og at man ikke må se på noen forskningsspørsmål som umulige. Men reflektere hva man har mulighet til å finne ut.  Og hvor viktig det er å vite hvilken type informasjon du har behov for slik at man ikke sitter på mye overflødig informasjon.
  • Man må håndtere «det som kommer» av informasjon – og vite hva man eventuelt skal gjøre med den informasjonen videre.
  • Hva forventer deltakerne seg, det må man reflektere over.
  • Kan være vanskelig å kritisere de profesjonelle aktørene, fordi en er så avhengig av deres hjelp.

Basert på den felles læring som workshopen gav tenker jeg at det er viktig å tenke nytt rundt forskningsetikk og fasililitere for forskningsetiske dialoger med studentene.

Av: Kristina Areskoug Josefsson, VID Vitenskapelige Høgskole

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *