Møt en forsker – et interaktivt digitalt læringsmøte om forskningsmetoder

Liberating Structures https://www.liberatingstructures.com/  har tips om flere ulike måter å jobbe på som kan brukes til å engasjere og inkludere deltakere for å oppnå bedre resultater og nye ideer sammen. En av arbeidsmetodene er «Celebrity Interview» som har som mål å gi en gruppe informasjon om hvordan den inviterte eksperten møter en utfordring i sitt arbeide. Et godt tilrettelagt intervju kan være en personlig historie som deler verdifull kunnskap med aktiv deltakelse fra hele gruppen, i stedet for en passiv presentasjon av temaet. En annen spennende metode er «wise crowd» hvor folk i gruppen kan be om hjelp fra hele gruppen, og støttes av gruppens kombinerte kunnskap og kreativitet på samme tid. Liberating Structures viser nye muligheter som kan brukes i undervisningen for å øke læring og engasjement, og mange metoder kan også brukes digitalt.

I samarbeid med veileder og lærer ved Høgskolen på Vestlandet ble det testet ut en frivillig digital studentaktivitet for studenter som skriver bacheloroppgave. Formålet med det digitale møtet var å gi studentene mulighet til å ha en dialog med forskeren om posisjonalisering og forforståelse i forskning, knyttet til forskerens praktiske erfaringer i forskningsprosjekter. Som utgangspunkt ble «Celebrity Interview» brukt, selv om ikke alle elementer ble anvendt fordi det var en liten elevgruppe. Testen var et ledd i å teste om læringsmetoden kan passe inn som interaktive digitale læringsmetode i faget Vitenskapsteori, forskningsmetode og forskningsetikk (emne som DUoID utvikler videre).

Møtet startet med at læreren beskrev hensikten med møtet, forskeren presenterte seg selv, sin forskningsbakgrunn, sin forskerstilling og sin erfaring med å dokumentere posisjonering og forforståelse i forskningsprosjekter. Læreren intervjuet deretter forskeren til å ta opp problemstillinger som passede inn i studentenes pågående kurs og invitere studentene til dialog med forskeren. I løpet av timen som det interaktive intervjumøtet fant sted, var studentene aktive med spørsmål koplet til egne prosjekter, og med å dele egne erfaringer med forskning knyttet til dette.

Til slutt ble studentenes opplevelse av aktiviteten oppsummert. Det var kun positive tilbakemeldinger og et ønske om at flere studenter skulle få muligheten til å «møt en forsker» på sine kurs. Som lærer ga det en mulighet til å se på elevenes spørsmål med litt nye øyne og diskutere dem med en annen forsker, og som forsker var det en mulighet til å dele sin egen læringsprosess, men også få innsikt i hva elevene syntes var utfordrende og hadde lært av sine egne prosjekter. At studentene som fikk tilbud om å delta, valgte å delta, tyder på at studentene så på læringsaktiviteten som verdiskapende og attraktiv allerede før aktiviteten.

Ta gjerne en titt på alle metodene i «Liberating structures», kanskje finner du akkurat det du trenger til din kommende læringsaktivitet eller arbeidsgruppemøte?

Bilde som viser eksempler fra Liberating Structures

Av: Kristina Areskoug Josefsson, VID Vitenskapelige Høgskole

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *