Digitalt, universelt og interkulturelt

DUoiD står for «Digital, universell og interkulturell didaktikk i Vitenskapsteori, forskningsmetode og forskningsetikk». Det er et felles prosjekt med Masterprogrammet i Medborgerskap og samhandling (MAMEDBO), VID Sandnes & Masterprogrammet i Interkulturelt Arbeid (MIKA), VID Stavanger. Digital undervisning angår alle pedagogiske praksiser som ønsker å formidle innhold på hensiktsmessig måte ved hjelp ulike digitale verktøy. Universell… Fortsett å lese Digitalt, universelt og interkulturelt