Pågår denne uken…

Denne uken er det både referansegruppemøte med studenter og arbeidsgruppe for DUoID. Ser frem til inspirasjonog interessante diskusjoner som kan utvikle prosjektet. Vi ser også på ulike digitale programmer sammen med SLIPP, for å se hvilke verktøy som kan passe våre behov for å forbedre digital didaktikk. Det er lett å se at et verktøy… Fortsett å lese Pågår denne uken…

Målet for DUoiD

Prosjektet tar sikte på å stimulere til livslang læring gjennom å sikre at studentene forstår og kan bruke ny forskning som profesjonsutøvere. Gjennom dette samarbeidsprosjektet skal det etableres et digitalt, universelt og interkulturelt utformet emne i Vitenskapsteori, forskningsmetode og forskningsetikk. Slik skal man også sikre høy kompetanse for lærere i digital, universell og interkulturell didaktikk.… Fortsett å lese Målet for DUoiD

Digitalt, universelt og interkulturelt

DUoiD står for «Digital, universell og interkulturell didaktikk i Vitenskapsteori, forskningsmetode og forskningsetikk». Det er et felles prosjekt med Masterprogrammet i Medborgerskap og samhandling (MAMEDBO), VID Sandnes & Masterprogrammet i Interkulturelt Arbeid (MIKA), VID Stavanger. Digital undervisning angår alle pedagogiske praksiser som ønsker å formidle innhold på hensiktsmessig måte ved hjelp ulike digitale verktøy. Universell… Fortsett å lese Digitalt, universelt og interkulturelt