Målet for DUoiD

Prosjektet tar sikte på å stimulere til livslang læring gjennom å sikre at studentene forstår og kan bruke ny forskning som profesjonsutøvere. Gjennom dette samarbeidsprosjektet skal det etableres et digitalt, universelt og interkulturelt utformet emne i Vitenskapsteori, forskningsmetode og forskningsetikk. Slik skal man også sikre høy kompetanse for lærere i digital, universell og interkulturell didaktikk.… Fortsett å lese Målet for DUoiD

Digitalt, universelt og interkulturelt

DUoiD står for «Digital, universell og interkulturell didaktikk i Vitenskapsteori, forskningsmetode og forskningsetikk». Det er et felles prosjekt med Masterprogrammet i Medborgerskap og samhandling (MAMEDBO), VID Sandnes & Masterprogrammet i Interkulturelt Arbeid (MIKA), VID Stavanger. Digital undervisning angår alle pedagogiske praksiser som ønsker å formidle innhold på hensiktsmessig måte ved hjelp ulike digitale verktøy. Universell… Fortsett å lese Digitalt, universelt og interkulturelt