Målet for DUoiD

Prosjektet tar sikte på å stimulere til livslang læring gjennom å sikre at studentene forstår og kan bruke ny forskning som profesjonsutøvere. Gjennom dette samarbeidsprosjektet skal det etableres et digitalt, universelt og interkulturelt utformet emne i Vitenskapsteori, forskningsmetode og forskningsetikk. Slik skal man også sikre høy kompetanse for lærere i digital, universell og interkulturell didaktikk.… Fortsett å lese Målet for DUoiD