Digitalt, universelt og interkulturelt

DUoiD står for «Digital, universell og interkulturell didaktikk i Vitenskapsteori, forskningsmetode og forskningsetikk». Det er et felles prosjekt med Masterprogrammet i Medborgerskap og samhandling (MAMEDBO), VID Sandnes & Masterprogrammet i Interkulturelt Arbeid (MIKA), VID Stavanger.

Digital undervisning angår alle pedagogiske praksiser som ønsker å formidle innhold på hensiktsmessig måte ved hjelp ulike digitale verktøy. Universell utforming handler om at utdanningen er utformet på en slik måte at den kan brukes av alle mennesker i så stor utstrekning som mulig, uten behov for spesiell tilpassing.

Interkulturell didaktikk kan beskrives som evnen til å undervise i en kompleks flerkulturell kontekst.  Målet er å skape en felles forståelse mellom mennesker med forskjellig bakgrunn. Samtidig skal den enkeltes individualitet og evnen til å utfordre systemiske diskriminerende praksiser bli fremmet.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *