Test: ny workshop i forskningsetikk

I undervisningen om forskningsetikk i emnet Vitenskapsteori, forskningsmetode og forskningsetikk har fokus vært på hva er det lov å gjøre i forskning basert på norsk lovverk. Det har også vært søkelys på GDPR med datalagring og hvordan sikre at data blir handtert korrekt. Forståelsen av hva forskningsetikk er vår forståelse grunner seg på omfatter bl.a.… Fortsett å lese Test: ny workshop i forskningsetikk

DUoID Protocol Paper publisert!

DUoID har vi følgeforskning på prosjektet for at lære mere om hvordan prosjektoppsettet fungerer. I planlegging av et prosjekt er der mange perspektiver som blir tenkt på, men deretter kommer virkeligheten. Når prosjekter gjennomføres skjer det forendringer ettersom det hele tiden skjer utvikling i og utenfor prosjektet som påvirker prosjektet. Gjennom at publisere et protocol… Fortsett å lese DUoID Protocol Paper publisert!

Møt en forsker – et interaktivt digitalt læringsmøte om forskningsmetoder

Liberating Structures https://www.liberatingstructures.com/  har tips om flere ulike måter å jobbe på som kan brukes til å engasjere og inkludere deltakere for å oppnå bedre resultater og nye ideer sammen. En av arbeidsmetodene er «Celebrity Interview» som har som mål å gi en gruppe informasjon om hvordan den inviterte eksperten møter en utfordring i sitt… Fortsett å lese Møt en forsker – et interaktivt digitalt læringsmøte om forskningsmetoder

Hybridundervisning som en del i livslang læring? – Test av nytt arbeidssett

DUoID ser på ulike muligheter for digital undervisning. Hybridundervisning er et alternativ som kan diskuteres når en ser på muligheter i digital kontra fysisk undervisning. Det er lett at tenke at hybridundervisning kun er når en fysisk undervisning samtidig muliggjør at studenter deltaker på nett. Men hybrid undervisning kan være mye mer enn så! Hybrid… Fortsett å lese Hybridundervisning som en del i livslang læring? – Test av nytt arbeidssett

Universell utforming for læring i høyere utdanning – hvordan komme videre?

Eksisterende og fremtidige nettløsninger rettet mot studenter skal være universelt utformet. Kravene i Likestillings- og diskrimineringsloven er klare (Likestillings- og diskrimineringsloven, 2021). Kravene ble endret fra første versjon, til nåværende versjon gjeldende fra 1. januar 2021, da det ikke var tilstrekkelig bindende forpliktelser i universitets- og høyskolenes egne lovverk når det gjelder utforming av IKT… Fortsett å lese Universell utforming for læring i høyere utdanning – hvordan komme videre?

Hva er interkulturell didaktikk?

Kort sagt handler det om pedagogiske refleksjoner som fremmer gode kunnskaper og verdirefleksjon i, om og for interkulturell praksis. En viktig verdi i så måte er inkludering. Hvordan fremme inkludering for mennesker som har ulik kulturell bakgrunn, hvordan sikre at deres erfaringer og stemme blir tatt med i praksis? Inkluderingsbegrepet blir ofte fremmet for personer… Fortsett å lese Hva er interkulturell didaktikk?

Fordi om en utdanning er digital, betyr ikke det at den er pedagogisk!

Det finns mange gevinster med digitale utdanninger, men det krever digital kompetanse hos både undervisere og studentene for å optimalisere mulighet å nå læringsutbyttene.  Digital didaktikk av stor betydning. Hvorfor er det digitale verktøyet valgt, hvilken kompetanse kreves for å bruke verktøyet, og hva er den pedagogiske grunnen til å arbeide med dette verktøyet? Det… Fortsett å lese Fordi om en utdanning er digital, betyr ikke det at den er pedagogisk!

Didaktikk og didaktiske samtaler

DUoID er et prosjekt om didaktikk i høgre utdanning, et emne som gjerne skulle diskuteres mere mellom kollegaer i på universitet og høgskoler. Dette mener i hvert fall redaktørene før boken «Didaktisk dialog i högre utbildning», der kollegiale samtal om didaktikk er fokus (Levinsson et al., 2021). I didaktikken er spørsmål om undervisningens tre viktigste… Fortsett å lese Didaktikk og didaktiske samtaler

Ønskeliste til julenissen

I desember skriver mange barn ønskelister til julenissen og fantaserer om hva som kan være i julegavene under juletreet. Siden det er en tid for ønsker, har vi laget en DUoID ønskeliste: Vi ønsker oss at alle digitale emner har: digitale læringsressurser som er enkle å ta til seg og anvende dokumenter, bilder og tekster… Fortsett å lese Ønskeliste til julenissen

Fleksibilitet og inkludering -to sider av samme sak?

Om hvorfor DUoID er viktig for organisasjoner som Fleksibel utdanning Norge Av: Kari Olstad, seniorrådgiver, Fleksibel utdanning Norge Min organisasjon jobber for at god utdanning skal være tilgjengelig for alle uavhengig av bosted, livssituasjon og individuelle behov. Middel for å nå målet er først og fremst fleksibilitet, forstått som valgfrihet for den lærende. Det å… Fortsett å lese Fleksibilitet og inkludering -to sider av samme sak?